Toestemmingsverklaring AVG

Waarom dit formulier?

Op 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat is een Europese wet die een betere bescherming van persoonsgegevens beoogt. Ook Music on the block valt onder de reikwijdte van de AVG.  Voor het goed functioneren van onze muziekschool willen wij graag beeldmateriaal gebruiken, wat tijdens de activiteiten van Music on the block (bijvoorbeeld lessen of optredens) wordt gemaakt. Op dit beeldmateriaal kunnen personen herkenbaar zijn. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor het verwerken daarvan is toestemming nodig.

Verklaring

Met dit formulier geef ik Music on the block (verder: de muziekschool) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Op zondag 27 juni 2021 organiseert Music on the block een open podium. Aanwezig zijn de leerlingen van Music on the block en een aantal docenten, namelijk: Joshua van Veen, Sven Bosch, David Quakkelaar en Eline Mann.
Het open podium bestaat uit 3 korte concerten. Deze concerten zullen worden gestreamd naar een privélink op youtube. Deze link is alleen toegankelijk voor mensen, die de link van ons hebben ontvangen. Omdat het hier om verwerking van persoonsgegevens gaat vraagt Joshua van Veen, directie van Music on the block, hierbij toestemming om dit beeldmateriaal te streamen naar een nog met u te delen youtube pagina.

Fout: Contact formulier niet gevonden.